ZONTA kaže NE nasilju nad ženama – a osobito NE nasilju na radnom mjestu!!!

ZONTA INTERNATIONAL, osim što je savjetodavno tijelo u Socijalnom savjetu Ujedinjenih naroda (engl. United Nations, UN) te u Međunarodnom fondu za skrb o djeci i omladini (engl. United Nations International Children’s Emergency Fund, UNICEF) i Organizaciji Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (engl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) ZONTA INTERNATIONAL ima istu ulogu i u Međunarodnoj organizaciji rada (engl. International Labour Organization, ILO). Dijele zajedničke ciljeve: na svjetskoj i lokalnoj razini doprinose miru i sigurnosti promovirajući suradnju među narodima na područjima obrazovanja, rada, znanosti i kulture, a u svrhu unapređenja općeg poštovanja pravde, vladavine zakona, ljudskih prava i temeljnih sloboda.

ZONTA klub Zagreb kao član velike obitelji ZONTA INTERNATINAL – nevladine, nepolitičke i nevjerske svjetske organizacije poslovnih i profesionalno orijentiranih žena koje svojim radom i zalaganjem promiču položaj žene u društvu, podupire svojim djelovanjem ne samo globalne napore nego i napore u svojoj zajednici.

Stoga je tradicionalno, obilježavajući Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – ZONTA kaže NE, ZONTA klub Zagreb poseban naglasak stavljao na sprječavanje nasilja na radnom mjestu. Jer u velikoj većini slučajeva su žrtve nasilja na radnom mjestu žene. A sve to u kontekstu sprječavanja kršenja temeljnih ljudskih prava pa tako i temeljnih, dobro poznatih i desetljećima prihvaćenih, pozitivnih međunarodnih i nacionalnih zakonskih propisa o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu.

Što je nasilje na radnom mjestu?

Nasilje na radnom mjestu je svaki čin ili prijetnja fizičkim nasiljem, uznemiravanjem, zastrašivanjem ili drugim prijetećim remetilačkim ponašanjem koje se događa na radnom mjestu: od prijetnje i verbalnog zlostavljanja do fizičkih napada, pa čak i ubojstava.

Iste godine kad su UN donijele Odluku o obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, na Općinskom sudu u Zagrebu su 22. rujna 1999. na radnom mjestu, tijekom brakorazvodne parnice ubijene su tri žene, a djelatnica suda je teško ozlijeđena. Stoga se na taj dan, uz Međunarodni dan u studenom, obilježava naš Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Opće statistike krovne svjetske Organizacije za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu (engl. Occupational Safety and Health Administration – OSHA ) govore da oko 2 milijuna ljudi svake godine prijavi neku vrstu nasilja na radnom mjestu, dok ih četvrtina ostaje neprijavljeno. U 2016. godini 17% smrtnih slučajeva na radnom mjestu rezultat je nasilja. Velika većina su žene.

Republika Hrvatska kao potpisnica brojnih međunarodnih pravnih instrumenata Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe iz područja zaštite žrtava nasilja, koji zajedno s nacionalnim zakonodavstvom te strateškim dokumentima čine pravni okvir usmjeren zaštiti žrtava nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, osudila  je diskriminaciju i pokazala odlučnost da ženama osigura jednako sudjelovanje u svim područjima života, društvenom, gospodarskom, kulturnom i političkom. Načinjen je niz sustavnih aktivnosti iz područja Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Kaznenog zakona te Zakona o kaznenom postupku te donijeta Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

U Nacionalnoj strategiji je prepoznat dvosmjerni značaj radnog mjesta: (1) kao mjesto gdje je moguće provoditi nadzor i poduzimati mjere za sprječavanje nasilja nad ženama te (2) zapošljavanje žena koje su   doživjele neki oblik nasilja. Nositeljima tih aktivnosti imenovani su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora koji u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne (regionalne) samouprave, obrazovnim institucijama, poslodavcima i organizacijama civilnog društva trebaju:

  • Planirati i programirati zapošljavanje žena žrtava nasilja
  • Poticati poslodavce na zapošljavanje žena žrtava nasilja te
  • Jačati suradnje između područnih i regionalnih ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji u cilju pripreme za zapošljavanje i poboljšanje zapošljavanja žrtava nasilja u obitelji

Jasno su istaknute aktivnosti, navedeni rokovi, navedeni izvori od kuda će se osigurati potrebna financijska sredstva te definirani pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe.

Kako su organizacije civilnog društva prepoznate kao suradne u doprinosu ostvarivanja ciljeva Nacionalne strategije, a Europska konfederacija sindikata (engl. European Trade Union Confederation, ETUC), povodom obilježavanja UN-ova Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je u primjenu stavila više od 160 kolektivnih ugovora (sklopljenih u deset zemalja EU), koji se bave višestrukim oblicima uznemiravanja i nasilja kojima žene mogu biti izložene na radnom mjestu; daje se dovoljno potstreka za objedinjavanje zajedničkih nastojanja srodnih udruga na području Republike Hrvatske. I daje prostora za organiziranje konkretnih aktivnosti u vremenu koje je pred nama. Naravno, na način kako to propisuju aktualne epidemiološke mjere i dozvoljavaju mogućnosti provedbe.

Prof.dr.sc. Jadranka Mustajbegović, specijalistica medicine rada