Kaskade dobrote – zahvala

Hvala svima koji su pomogli u ostvarenju humanitarnog koncerta „KASKADE DOBROTE“ koji se održao 2. lipnja 2022. godine u Školi narodnog zdravlja.

ZONTA KLUB ZAGREB zahvaljuje se suorganizatoru Školi narodnog zdravlja „ Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta; izvođačima: našoj članici i poznatoj harfistici, gospođi Mariji Mlinar, GREEN HILL CLUB & GREEN HILL BOYS, jazz orkestaru, a posebno svim dobrim ljudima koji su kupili karte i na taj način doprinijeli realizaciji ovog projekta.

Ove godine prikupljena sredstva od prodaje ulaznica podržat će osposobljavanje stručne voditeljice terapijskog psa Gabi za djecu s posebnim potrebama u SUVAG-u. Time omogućujemo profesionalno napredovanje stručne suradnice, psihologinje gospođe Lidije Čilić Burušić u radu s djecom te njihov lakši napredak u učenju kako bi postali aktivni i ravnopravni članovi društva.

Video