Zoom sastanak za ožujak

Održale smo još jedan ZOOMfastičan sastanak našeg kluba! Donacijom “Zonta Fundation for Women” aktivno smo se uključile u obilježavanje Zonta Rose Day i Međunarodnog dana žena na razini Zonta International.

Donacijom radne odjeće djelatnicama Opće Bolnice “Ivo Pedišić” u Sisku zaključeno je da ih podupremo u oporavku nakon potresa. A našem Zonta Distriktu 14 predložile smo da pomoć i potporu upute Glazbenoj školi u Petrinji.