Zonta klub Zagreb obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Zonta klub Zagreb 25. studenoga se pridružuje Zonta Internationalu u obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Jedno od najraširenijih i najupornijih kršenja ljudskih prava u našem svijetu danas, nasilje nad ženama i djevojčicama (engl. Violence against Women and Girls -VAWG), pojavljuje se u fizičkim, seksualnim i psihološkim oblicima, uključujući nasilje od strane intimnih partnera, seksualno nasilje i uznemiravanje, dječje brakove, trgovinu ljudima i genitalno sakaćenje žena.

Prema izvješću UN Women report, od početka pandemije, 45% žena izjavilo je da su one ili žena koju poznaju doživjele oblik nasilja; sedam od 10 žena reklo je da misli da je verbalno ili fizičko zlostavljanje od strane partnera postalo češće; a šest od deset smatra da se seksualno uznemiravanje u javnim prostorima pogoršalo.

Svake godine tijekom 16 dana aktivizma za eliminaciju rodno uvjetovanog nasilja (25. studenoga – 10. prosinca), Zonta International potiče svoje klubove i članice da se pridruže kampanji Zonta Says NO to Violence Against Women (Zonta Kaže NE nasilju nad ženama) i poduzmu lokalne, nacionalne i međunarodne akcije kako bi utjecale na donošenje i provedbu zakona, kao i promjenu rodno uvjetovanih stavova i ponašanja u svrhu eliminacije nasilja nad ženama.

“Zonta želi svijet u kojem nijedna žena ne živi u strahu od nasilja. Kroz kampanju Zonta Says NO to Violence Against Women (Zonta Kaže NE nasilju nad ženama), naše članice i saveznici zajedno ujedinjuju glasove kako bi se zalagali za sve one koji su pretrpjeli rodno uvjetovano nasilje”, rekla  je predsjednica  Zonta International  Ute Scholz. “Zonta je sada, više nego ikad, potrebna kako bi nastavila svoj rad na okončanju nasilja i izgradnji boljeg svijeta za žene i djevojčice.”

Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Zonta Vas poziva da se založite za okončanje rodno uvjetovanog nasilja i sudjelujute u kampanji Zonta Says NO to Violence Against Women (Zonta kaže NE nasilju nad ženama).

Dan borbe nasilja nad ženama 25. studeni popraćen je globalnim online summitom u organizaciji Zonta International, pridružite se: u utorak 29. studenog 2022. online summitu https://zontasaysno.com/online-summit/ 

Infografika:

30% žena u svijetu je doživjelo fizičko i/ili seksualno zlostavljanje od strane intimnog partnera ili seksualno zlostavljanje od strane neke druge osobe tijekom svog života

30% žena je doživjelo svoje prvo seksualno iskustvo silom

38% ubojstava žena u svijetu su počinili njihovi intimni partneri

manje od 40% žena koje su iskusile zlostavljanje je zatražilo bilo kakvu pomoć

73% žena je zlostavljano online. Žene u dobi od 18-24 godina su u povećanom riziku od cyber zlostavljanja

80% od otprilike 800 000 osoba koji su žrtve prekograničnog traffickinga godišnje su žene i djevojčice, od kojih je 79% u svrhu seksualne eksploatacije.