ZONTA kaže NE nasilju

Za pretpostaviti je da će statistika o rodno uvjetovanom nasilju u 2020. godini, koju je obilježila pojava epidemije virusa COVID-19, upravo i iz tog razloga biti u uzlaznom trendu. Neizvjesnost, ekonomska nesigurnost, lock down tj. socijalna izoliranost i upućenost na obitelj, a time i članove koji su najčešće izvor nasilja, nepristupačnost institucija čija je zadaća potpora žrtvama nasilja zbog smanjenog intenziteta rada u uvjetima epidemije, sve to doprinosi povećanju psihičkih, fizičkih i ekonomskih oblika nasilja nad ženama. To je dodatni udarac ionako nepovoljnoj situaciji zaštite žena u Hrvatskoj.
U svijetu se žene suočavaju i s drugim oblicima spolno uvjetovanog nasilja kao što je prisiljavanje djevojčica i djevojaka na brak, trgovina ženama i spolno sakaćenje žena.

Zonta zamišlja svijet kao mjesto u kojem niti jedna žena ne živi u strahu od nasilja.
Zonta International već 100 godina doprinosi stvaranju svijeta u kojem nema nasilja nad ženama i djevojčicama putem raznih oblika potpore i zagovaranja poboljšanja zakonodavnog okvira. Iako u zemljama diljem svijeta postoje propisi koji štite žene od obiteljskog i spolnog nasilja, primjena tih propisa u stvarnom životu nije nimalo jednostavna niti učinkovita. Zonta International je godinama partner agencijama Ujedinjenih naroda i priznatih nevladinih organizacija koje promoviraju i štite ljudska prava žena i djevojčica i sprječavaju nasilje.

Zonta International trenutno provodi Globalni program radi ukidanja brakova djece (Global Programme to End Child Marriage), koji spaja vladine institucije, civilno društvo, obitelji i mlade ljude u zajedničkom nastojanju sprječavanja djevojaka da premlade stupe u brak, kao i pružanja pomoći onima koje su to već učinile.

Zonta International od 2012. provodi i kampanju Zonta kaže NE nasilju nad ženama (Zonta Says NO to Violence Against Women) čiji je cilj podizanje svjesnosti o globalnoj pandemiji kršenja prava žena te ujedinjuje Zonta klubove širem svijeta u poduzimanju raznih aktivnosti radi borbe protiv nasilja nad ženama i spolne nejednakosti. Za vrijeme 16 dana aktivizma, odnosno od 25. studenog do 10. prosinca, Zonta klubovi širom svijeta učestvuju u toj kampanji u svrhu donošenja i provođenja zakona i propisa koji štite žene, kao i u svrhu promjene spolno uvjetovanog ponašanja i stavova radi ukidanja nasilja nad ženama.