Postupanje u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece, nasilja u obitelji i seksualnog nasilja

Nasilje u obitelji oblik je diskriminacije i predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava, društveni
je, osobni i obiteljski problem koji uzrokuje duboke zdravstvene, socijalne i druge posljedice
na pojedinca, obitelj i zajednicu.
Za učinkovito rješavanje i sprječavanje neželjenih pojava obiteljskog nasilja potrebna je čvrsta
povezanost, angažman i dosljedna primjena zakonom propisanih obveza postupanja svih
uključenih institucija.
Preuzmite BROŠURU i saznajte više.